exegesis

exegesis (dt): sự giải nghĩa một bản văn, như giải nghĩa một câu Thánh Kinh

  • giải kinh.

Biblical exegesis (dt): sự giải kinh đúng Thánh Kinh.

Posted in Mục Lục | Comments Off on exegesis
This post has been viewed