insight

insight (dt): nội quán (cái nhìn bên trong, cái nhìn nội tại). Khả năng nhận thức bản chất của một sự vật, sự việc hoặc sự hiểu biết sâu đậm về một sự vật, sự việc.

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.