eisegesis

eisegesis (dt): sự tùy tiện giải thích một đoạn văn; sự tùy tiện giải thích một câu Thánh Kinh.

  • tùy tiện giải kinh
  • giải kinh theo ý riêng
This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.