dissemble

dissemble (đt): che giấu cảm xúc, ý nghĩ; giả vờ; đóng kịch

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.