Author Archives: Admin

common law

common law (dt): thông luật; thông lệ; phong tục luật; luật theo phong tục  

Posted in Mục Lục | Comments Off on common law

dissemble

dissemble (đt): che giấu cảm xúc, ý nghĩ; giả vờ; đóng kịch

Posted in Mục Lục | Comments Off on dissemble

rhetoric question

rhetoric question (tn): câu hỏi mỉa mai (trớ trêu, oái ăm). Thí dụ: Is rain wet? Can birds fly? Are you kidding me?

Posted in Mục Lục | Comments Off on rhetoric question

insight

insight (dt): nội quán (cái nhìn bên trong, cái nhìn nội tại). Khả năng nhận thức bản chất của một sự vật, sự việc hoặc sự hiểu biết sâu đậm về một sự vật, sự việc.

Posted in Mục Lục | Comments Off on insight

Ghi Chú

ct: chỉ định từ dt: danh từ đt: động từ đdt: đại danh từ gt: giới từ lt: liên từ lut: lượng từ pt: phó từ st: số từ tn: thành ngữ tht: thán từ trt: trợ từ tt: tính … Continue reading

Posted in Mục Lục | Comments Off on Ghi Chú

singularity

singularity (dt): (1) độc điểm, điểm duy nhất; (2) độc đáo, khác biệt với thông thường (3) tính lập dị: cách suy nghĩ, lời nói, thái độ, hành động, trang phục… khác thường Trong vật lý học có thể dịch … Continue reading

Posted in Mục Lục | Comments Off on singularity

for that matter

for that matter (tn): thành ngữ có các nghĩa khác nhau: ngoài ra; hơn thế nữa đến nỗi; đến mức về việc ấy; về chuyện ấy

Posted in Mục Lục | Comments Off on for that matter

Biblical

Biblical (tt): đúng Thánh Kinh; theo Thánh Kinh; thuộc về Thánh Kinh; liên quan đến Thánh Kinh Biblical choices (dt): những sự lựa chọn theo Thánh Kinh Biblical exegesis (dt): sự giải kinh đúng Thánh Kinh. Biblical Theology (dt): Thần … Continue reading

Posted in Mục Lục | Comments Off on Biblical

so-called

so-called… (tt): cái gọi là… the so-called truth (dt): cái gọi là sự thật; cái gọi là chân lý

Posted in Mục Lục | Comments Off on so-called

Christian

Christian (dt): môn đồ của Đấng Christ professed Christian (dt): người xưng mình là môn đồ của Đấng Christ

Posted in Mục Lục | Comments Off on Christian